Virgilijus Gross

<- INŽINERIJOS MOKSLŲ MAGISTRAS -> Statinio statybos techninės priežiūros vadovas; Statinio statybos darbų vadovas; Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas; Sąmatininkas; Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius.

+++ Naujienos ir senienos :-) +++

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2022-11-09

Kuriais atvejais privalomas statybos leidimas, norint atlikti daugiabučio gyvenamojo namo išorės paprastąjį remontą.

Neretai senesnės statybos daugiabučių namų išorinis vaizdas neatrodo patraukliai. Gyventojai, manydami, kad su savo nuosavybe galima elgtis pačių nuožiūra, nusprendžia patobulinti namą ir, pavyzdžiui, įstiklinti balkoną ar perdažyti jo išorę. Tačiau yra atvejų, kai net ir atliekant paprastąjį daugiabučio gyvenamojo namo išorės remontą reikia turėti atitinkamus dokumentus. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kuriais atvejais planuojant daugiabučio gyvenamojo namo išorės paprastąjį remontą būtina iš savivaldybės administracijos gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD).

Remiantis teisės aktais, pastato išvaizdos keitimu laikoma:

- balkonų, lodžijų įstiklinimas; fasado elementų keitimas (keičiant spalvą, matmenis, suskaidymą), naujų įrengimas; esamų angų nuo 0,2 m2 ir didesnio ploto pastato fasade užtaisymas; šlaitinio stogo dangos keitimas (keičiant spalvą ir (ar) dangos tipą), dažymas (keičiant spalvą), stoglangių įrengimas ant šlaitinio stogo, keitimas (keičiant spalvą, matmenis, suskaidymą); fasadų dangos įrengimas, keitimas (keičiant spalvą ir (ar) dangos tipą), dažymas (keičiant spalvą); didesnės kaip 0,01 m3 tūrio įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų, iškylančių daugiau kaip 1 m virš pastato plokščiojo stogo parapeto, tvirtinimas ant pastato plokščiojo stogo; Kultūros vertybių registre nurodytų kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių keitimas (statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“);

- fasado apdailos keitimas, balkonų, lodžijų įstiklinimas, langų, durų pakeitimas, įvairios įrangos (pavyzdžiui, saulės kolektorių ar saulės šviesos elektrinių modulių), inžinerinių sistemų tvirtinimas ant pastato fasado, nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų, nerekonstruojant ir kapitališkai neremontuojant pastato priskirtini statinio paprastojo remonto darbams (statybos techninis reglamentas STR 1.01.08: 2002 „Statinio statybos rūšys“).

Atkreipiame dėmesį, kad nepriklausomai nuo to, kuriais metais pastatytas daugiabutis gyvenamasis namas, jei jis yra mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, visiems paprastojo remonto darbams, kurie pagal teisinį reglamentavimą laikomi pastato išvaizdos keitimu, privaloma parengti paprastojo remonto aprašą ir iš savivaldybės administracijos gauti SLD.

Jeigu daugiabutis namas į nurodytas teritorijas nepatenka, norint atlikti paprastąjį remontą SLD nereikia, o aprašas gali būti rengiamas tik kai to pageidauja statytojas (-ai) (užsakovas (-ai)). Svarbu žinoti, kad ši išimtis netaikoma, jei daugiabutis gyvenamasis namas yra kultūros paveldo statinys ir paprastuoju remontu bus keičiama pastato išvaizda. Tokiu atveju privaloma parengti paprastojo remonto projektą ir gauti SLD, nepriklausomai nuo pastato buvimo vietos.

Primename, kad daugiabučio gyvenamojo pastato išorinės sienos, fasado architektūros detalės ir išorinės (fasado) konstrukcijos (balkonų, lodžijų ir terasų laikančiosios konstrukcijos, aptvarai) priskirtinos daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektams. O atliekant daugiabučio gyvenamojo namo paprastąjį remontą, jei statybos darbai yra susiję su bendro naudojimo objektais, reikia gauti butų ir kitų patalpų savininkų protokolinį sprendimą, priimtą Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka.

Atliekant statybos darbus neturint galiojančio SLD arba jį turint, bet pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius yra laikoma, kad tai savavališka statyba, už kurią taikoma atsakomybė. Fiziniams asmenims neypatingo statinio savavališkas paprastasis remontas užtraukia baudą nuo 60 iki 300 eurų, o ypatingo statinio savavališkas paprastasis remontas užtraukia baudą nuo 300 iki 1200 eurų.Grįžti į peržiūrą
Parašykite
Paskambinkite