Virgilijus Gross

<- INŽINERIJOS MOKSLŲ MAGISTRAS -> Statinio statybos techninės priežiūros vadovas; Statinio statybos darbų vadovas; Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas; Sąmatininkas; Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius.

+++ Naujienos ir senienos :-) +++

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2022-10-05

Gyvenamojo pastato paskirties keitimas: kaip pakeisti vienbučio pastato paskirtį į daugiabutį.

Pasitaiko atvejų, kai nekilnojamojo turto projektų plėtotojai, parengę projektus gyvenamiesiems vienbučiams pastatams, persigalvoja ir vietoj jų nusprendžia statyti trijų ir daugiau butų gyvenamuosius pastatus. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kokiu būdu vienbučio pastato paskirtis pakeičiama į gyvenamosios paskirties trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) ir įregistruojama Nekilnojamojo turto registre.Žinotina, kad vienbučio pastato paskirties keitimas į daugiabutį nėra paprasta ir lengva procedūra. Norint tai padaryti, privaloma atlikti daugybę veiksmų, kurie užtikrintų statinio atitiktį daugiabučiams keliamiems reikalavimams.

Pirma užduotis, kurią reikės atlikti norint pakeisti vienbučio pastato paskirtį į daugiabutį – pakeisti žemės naudojimo būdą. Primename, kad Žemės naudojimo būdų turinio aprašo 16 ir 17 punktuose išaiškinta, kad kitos paskirties žemės sklypai, kurių naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, yra skirti vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais, o tie žemės sklypai, kurių naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, yra skirti trijų ir daugiau butų (daugiabučiams) gyvenamosios paskirties pastatams ir įvairių socialinių grupių gyvenamiesiems pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais (minėtą aprašą galite rasti čia).

Statybos įstatyme nurodyta, kad keičiant ypatingojo ar neypatingojo pastato paskirtį, kai atliekami statinio paprastojo remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai, privaloma turėti statybą leidžiantį dokumentą (SLD), t. y. – leidimą pakeisti statinio paskirtį. Taip pat būtina parengti pastato paskirties keitimo projektą, kuris turi atitikti statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.

Svarbu žinoti, kad, norint pakeisti pastato paskirtį iš gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato į gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatą), atliekant tik statinio paprastojo remonto darbus arba statybos darbų iš viso neatliekant, privaloma informuoti visuomenę apie parengtus pastato paskirties keitimo projektinius pasiūlymus.

Primintina, kad statinių paskirties keitimas (kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba statybos darbai iš viso neatliekami) laikomas užbaigtu nustatyta tvarka surašius deklaraciją apie statybos užbaigimą, statinio (dalies) ekspertizės rangovui patvirtinus deklaraciją apie statybos užbaigimą ir ją įregistravus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“). Atlikus statybos užbaigimo procedūras, statinį ir daiktines teises į jį privaloma įregistruoti Nekilnojamojo turto registre (NTR) ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo deklaracijos apie statybos užbaigimą įregistravimo IS „Infostatyba“ dienos.

Taigi, norint pakeisti viešajame registre (NTR) nurodytą pastato paskirtį (iš gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato į gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatą) atliekant tik statinio paprastojo remonto darbus arba statybos darbų iš viso neatliekant, privaloma parengti pastato paskirties keitimo projektą, pagal tą projektą iš savivaldybės administracijos gauti SLD, jeigu reikia, atlikti projekte numatytus paprastojo remonto darbus, atnaujinti statinio kadastro duomenų bylą, nustatyta tvarka surašyti deklaraciją apie statybos užbaigimą, statinio (dalies) ekspertizės rangovui patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą ir ją įregistruoti IS „Infostatyba“ bei pateikti VĮ Registrų centrui prašymą įregistruoti NTR pakeistus statinio kadastro duomenis (statinio paskirtį).Grįžti į peržiūrą
Parašykite
Paskambinkite